lokman hekim saglik - lkmnh - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 117.007.260,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 2.067.959,00
 • Finansal Yatırımlar 4.018.520,00
 • Ticari Alacaklar 65.782.461,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6.802.399,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 58.980.062,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.815.085,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 750.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.065.085,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 21.124.944,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 16.292.674,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 3.414.869,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 456.353,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 5.449.264,00
 • ARA TOPLAM 117.007.260,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 268.785.650,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 272.328,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 6.400.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 142.722.369,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 136.702.030,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 24.445.880,00
 • - Şerefiye 1.186.400,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 23.259.480,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 17.754.314,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 17.721.581,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 32.733,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 16.363.598,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 385.792.910,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 147.086.600,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 24.690.959,00
 • - Banka Kredileri 16.348.511,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 42.400.555,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 34.803.067,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.216.038,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 32.587.029,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.763.351,00
 • Diğer Borçlar 13.618.150,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 12.999.001,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 619.149,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.115.411,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 956.751,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 669.744,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 22.068.612,00
 • ARA TOPLAM 147.086.600,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 120.105.664,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 106.977.103,00
 • Banka Kredileri 69.950.486,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 36.971.694,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.402.888,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 4.231.496,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.231.496,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 267.192.264,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 118.600.646,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 92.729.736,00
 • Ödenmiş Sermaye 24.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 19.114.506,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 19.114.506,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.407.777,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.429.651,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 2.429.651,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 20.964.916,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 14.588.897,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 12.567.253,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 25.870.910,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 385.792.910,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.