FİNANS

lokman hekim saglik - lkmnh - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 285.909.779,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 44.865.789,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 145.501.262,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 15.400.970,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 130.100.292,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.709.957,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 585,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.709.372,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 54.695.702,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 30.078.419,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 6.387.160,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.054.053,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 8.004.597,00
 • ARA TOPLAM 285.909.779,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 680.316.364,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 373.162,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 7.810.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 293.249.291,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 272.403.170,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 61.330.958,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 33.129.499,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 28.846.603,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 4.282.896,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 146.259.613,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 966.226.143,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 382.475.518,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 129.689.247,00
 • - Banka Kredileri 95.585.490,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 66.494.085,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 130.878.294,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.730.752,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 127.147.542,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 30.657.779,00
 • Diğer Borçlar 765.108,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 114.870,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 650.238,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 9.338.135,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.843.634,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 11.809.236,00
 • ARA TOPLAM 382.475.518,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 251.290.954,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 186.670.582,00
 • Banka Kredileri 84.866.688,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 88.388.607,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 7.322.913,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 55.799.767,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 55.799.767,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 633.766.472,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 332.459.671,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 279.526.679,00
 • Ödenmiş Sermaye 36.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 17.507.504,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 17.507.504,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -31.364.384,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.186.871,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 2.186.871,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 10.901.109,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 95.920.310,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 117.592.970,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 52.932.992,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 966.226.143,00

Kredi Hesaplama