FİNANS

lokman hekim saglik - lkmnh - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 202.691.514,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 5.562.262,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 104.123.334,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.730.956,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 100.392.378,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 238.365,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 585,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 237.780,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 48.408.225,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 36.634.012,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 5.950.584,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 127.857,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 7.597.459,00
 • ARA TOPLAM 202.691.514,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 643.990.261,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 512.878,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 7.810.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 288.616.600,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 274.799.757,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 61.368.827,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 41.895.608,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 31.106.757,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 10.788.851,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 105.233.393,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 846.681.775,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 350.552.938,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 82.612.450,00
 • - Banka Kredileri 50.328.309,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 64.787.461,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 133.591.703,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4.937.260,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 128.654.443,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 24.175.389,00
 • Diğer Borçlar 20.970.225,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 20.115.113,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 855.112,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 10.502.580,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.494.594,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 10.418.536,00
 • ARA TOPLAM 350.552.938,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 260.555.727,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 195.692.249,00
 • Banka Kredileri 100.513.485,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 87.469.201,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.679.821,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 61.685.965,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 61.685.965,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 611.108.665,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 235.573.110,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 189.333.055,00
 • Ödenmiş Sermaye 36.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 12.527.589,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 12.527.589,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -36.973.392,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.100.627,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 2.100.627,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 31.453.832,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 63.631.525,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 65.936.893,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 46.240.055,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 846.681.775,00

Kredi Hesaplama