luks kadife - luksk - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 90.053.085,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 34.651.918,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 31.046.383,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 9.036.123,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 22.010.260,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 55.490,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 55.490,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 18.163.117,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.323.099,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 4.813.078,00
 • ARA TOPLAM 90.053.085,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 109.180.940,00
 • Finansal Yatırımlar 150.654,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 70.000.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 38.689.773,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 19.663,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 21.792,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 21.792,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 199.234.025,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 38.116.754,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 10.806.912,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 11.086.014,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 55.416,00
 • Banka Kredileri 10.806.912,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 11.618.269,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.196.216,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8.422.053,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.039.671,00
 • Diğer Borçlar 202.831,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 12.104,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 190.727,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.111.584,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 506.246,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 485.227,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 485.227,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 260.000,00
 • ARA TOPLAM 38.116.754,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 78.896.512,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 62.782.884,00
 • Banka Kredileri 62.343.156,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 439.728,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 13.082.196,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 117.013.266,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 82.220.759,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 82.220.759,00
 • Ödenmiş Sermaye 10.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.403.231,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 13.182.330,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 13.182.330,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 516.818,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.897.784,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 61.150.534,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -6.413.120,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 199.234.025,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.