FİNANS

manas enerji yonetimi - manas - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 158.739.924,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 14.792.062,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 57.343.990,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 57.252,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 57.286.738,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 790.207,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 473.448,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 316.759,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 58.540.148,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 24.098.620,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 3.174.897,00
 • ARA TOPLAM 158.739.924,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 98.641.526,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 5.650.967,00
 • Maddi Duran Varlıklar 69.930.027,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 21.972.869,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 876.765,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 257.381.450,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 104.600.496,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 33.078.586,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 25.113.116,00
 • Banka Kredileri 32.993.602,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 38.441.261,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 38.441.261,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.630.226,00
 • Diğer Borçlar 215.647,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 204.173,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 11.474,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 3.162.183,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.268.538,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 449.873,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.690.939,00
 • ARA TOPLAM 104.600.496,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 26.809.480,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 20.379.122,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.998.668,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.998.668,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 4.431.690,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 131.409.976,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 125.971.474,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 125.971.474,00
 • Ödenmiş Sermaye 19.800.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 69.420.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 20.382.777,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 20.382.777,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.109.306,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 430.709,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 5.964.513,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 9.973.475,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 257.381.450,00

Kredi Hesaplama