FİNANS

mavi giyim - mavi - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.867.514.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 900.683.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 286.541.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 286.541.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 19.108.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 19.108.000,00
 • Türev Araçlar 3.739.000,00
 • Stoklar 563.323.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 70.385.000,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 43.591.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.970.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 20.765.000,00
 • ARA TOPLAM 1.867.514.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 954.168.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.957.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.957.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 216.187.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 297.583.000,00
 • - Şerefiye 217.214.000,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 13.337.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 163.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 163.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 31.130.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.821.682.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.849.517.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 600.817.000,00
 • - Banka Kredileri 381.830.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 327.701.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 706.738.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 214.314.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 492.424.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 68.446.000,00
 • Diğer Borçlar 41.409.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 18.767.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 22.642.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 21.168.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 42.320.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 28.985.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 7.232.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 21.753.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 11.933.000,00
 • ARA TOPLAM 1.849.517.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 281.577.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 252.024.000,00
 • Banka Kredileri 17.034.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 233.571.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 438.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 10.772.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 10.772.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 11.117.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.131.094.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 690.588.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 653.625.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 49.657.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -35.757.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -7.116.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -7.116.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -7.116.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 180.022.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 177.218.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 2.804.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 19.771.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 317.166.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 129.882.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 36.963.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.821.682.000,00

Kredi Hesaplama