mega polietilen - megap - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 188.977.206,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 2.571.895,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 92.552.676,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 92.552.676,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 10.452.923,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 10.452.923,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 25.084.103,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 47.529.890,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 123.647,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 389.099,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 10.362.120,00
 • ARA TOPLAM 188.942.706,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 34.500,00
 • DURAN VARLIKLAR 29.118.472,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 21.964.070,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 33.079,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 33.079,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 33.504,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 33.504,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.706.314,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 218.095.678,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 134.904.485,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 7.872.317,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 9.571.826,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 100.065.801,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 100.065.801,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 501.953,00
 • Diğer Borçlar 10.221.974,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.501,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 10.219.473,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 6.224.068,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 444.945,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 7.238,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 437.707,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.601,00
 • ARA TOPLAM 134.904.485,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 23.216.137,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 23.109.378,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 106.759,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 106.759,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 158.120.622,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 59.975.056,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 59.975.056,00
 • Ödenmiş Sermaye 38.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.126.145,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -68.511,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -68.511,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -68.511,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 923.871,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -51.363,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 20.044.914,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 218.095.678,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.