metro petrol ve tesisleri - mepet - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 42.156.794,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 865.972,00
 • Finansal Yatırımlar 157.163,00
 • Ticari Alacaklar 32.327.774,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 24.111.093,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 8.216.681,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 430.189,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 430.189,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 5.715.232,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.429.644,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 230.820,00
 • ARA TOPLAM 42.156.794,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 364.839.404,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 265.997,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 265.997,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 7.065.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 344.312.572,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13.190.524,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 429,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 429,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 406.996.198,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 137.625.119,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 17.008.070,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Banka Kredileri 16.997.386,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 26.258.093,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 229.261,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 26.028.832,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.373.903,00
 • Diğer Borçlar 72.721.292,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 47.469.929,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 25.251.363,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.837.363,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.755.184,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 14.952.275,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 538.970,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 14.413.305,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 137.625.119,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 66.428.593,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 44.972.169,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 15.353.211,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 163.077,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 995.971,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 995.971,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.955.709,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 204.053.712,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 202.942.486,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 202.942.486,00
 • Ödenmiş Sermaye 75.350.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 5.246.719,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 112.832,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 58.759.171,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 58.759.171,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -448.106,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 63.331.209,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 63.331.209,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.968.274,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 10.404.918,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -11.178.688,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 406.996.198,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.