metemtur otelcilik - metur - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 17.788.394,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 114.851,00
 • Finansal Yatırımlar 12.090.821,00
 • Ticari Alacaklar 4.145.843,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.304.697,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.841.146,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 28.086,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 28.086,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 484.942,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 626.380,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 272.326,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 25.145,00
 • ARA TOPLAM 17.788.394,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 19.160.861,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 45.158,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 45.158,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 531.744,00
 • Maddi Duran Varlıklar 15.334.903,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.904.907,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.904.907,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 22.919,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 22.919,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 461.330,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 36.949.255,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.728.831,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 163.998,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5.444.537,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 5.331.864,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 19.817,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 19.817,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 25.443,00
 • Diğer Borçlar 1.066.116,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.066.116,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 8.920,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 8.920,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 6.728.831,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 29.779.314,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 29.718.050,00
 • Banka Kredileri 168.461,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 29.549.589,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 61.264,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 61.264,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 36.508.145,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 441.110,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 441.110,00
 • Ödenmiş Sermaye 18.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 835.779,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 13.634,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 13.634,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 13.634,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 41.631,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -13.531.164,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -4.918.770,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 36.949.255,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.