migros ticaret - mgros - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 6.752.316.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 3.254.934.000,00
 • Finansal Yatırımlar 12.165.000,00
 • Ticari Alacaklar 201.447.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 319.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 201.128.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 35.844.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 35.844.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 3.064.983.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 176.296.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 6.647.000,00
 • ARA TOPLAM 6.752.316.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 8.385.245.000,00
 • Finansal Yatırımlar 10.815.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 5.448.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.448.000,00
 • Türev Araçlar 8.089.000,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 3.012.715.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.424.096.000,00
 • - Şerefiye 2.252.992.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 171.104.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 95.678.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 75.267.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 15.137.561.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 9.401.689.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 851.191.000,00
 • - Banka Kredileri 851.191.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 671.522.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 223.537.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 6.742.127.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 332.461.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6.409.666.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 360.560.000,00
 • Diğer Borçlar 363.848.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 363.848.000,00
 • Türev Araçlar 12.987.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 121.525.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 12.320.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 259.763.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 157.539.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 102.224.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.846.000,00
 • ARA TOPLAM 9.401.689.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.637.474.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 5.365.503.000,00
 • Banka Kredileri 2.511.766.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.853.737.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 18.750.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.253.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 250.968.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 250.968.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 15.039.163.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 98.398.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 95.954.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 181.054.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 408.298.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 408.298.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -14.215.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 245.775.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 245.775.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 111.249.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -465.011.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -281.685.000,00
 • Diğer Yedekler -365.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 2.444.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 15.137.561.000,00

MIGROS TICARET Haberleri

Tümü
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.