FİNANS

migros ticaret - mgros - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 10.993.674.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 4.069.953.000,00
 • Finansal Yatırımlar 307.433.000,00
 • Ticari Alacaklar 246.544.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 5.009.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 241.535.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 40.598.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 40.598.000,00
 • Türev Araçlar 9.290.000,00
 • Stoklar 6.104.250.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 207.852.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 7.754.000,00
 • ARA TOPLAM 10.993.674.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 9.615.526.000,00
 • Finansal Yatırımlar 73.919.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 9.998.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9.998.000,00
 • Türev Araçlar 6.753.000,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 10.034.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 3.839.896.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.448.704.000,00
 • - Şerefiye 2.252.992.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 195.712.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 15.709.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 15.709.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 326.761.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 20.609.200.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 15.017.102.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 717.853.000,00
 • - Banka Kredileri 717.853.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.691.305.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 827.997.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 11.431.376.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 364.952.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 11.066.424.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 369.619.000,00
 • Diğer Borçlar 90.306.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 90.306.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 240.954.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 52.441.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 399.273.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 274.139.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 125.134.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 23.975.000,00
 • ARA TOPLAM 15.017.102.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.931.791.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 4.394.797.000,00
 • Banka Kredileri 1.975.800.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.418.997.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 26.342.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 7.127.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 503.525.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 503.525.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 19.948.893.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 660.307.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 636.282.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 181.054.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 712.921.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 712.921.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 1.118.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 54.349.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 54.349.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 527.099.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -817.623.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 82.208.000,00
 • Diğer Yedekler -365.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 24.025.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 20.609.200.000,00

Kredi Hesaplama