FİNANS

migros ticaret - mgros - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 17.197.653.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 6.832.031.000,00
 • Finansal Yatırımlar 367.681.000,00
 • Ticari Alacaklar 553.411.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 153.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 553.258.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 66.039.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 66.039.000,00
 • Türev Araçlar 1.289.000,00
 • Stoklar 8.794.915.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 265.622.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 316.665.000,00
 • ARA TOPLAM 17.197.653.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 11.247.404.000,00
 • Finansal Yatırımlar 74.134.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 10.922.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 10.922.000,00
 • Türev Araçlar 2.106.000,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 4.392.120.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.604.848.000,00
 • - Şerefiye 2.403.242.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 201.606.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 100.519.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 100.519.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 344.070.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 28.445.057.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 21.252.807.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 503.407.000,00
 • - Banka Kredileri 503.407.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.902.191.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.060.749.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 17.118.467.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 803.148.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 16.315.319.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 572.544.000,00
 • Diğer Borçlar 86.325.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 86.325.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 253.213.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 254.146.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 528.184.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 376.444.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 151.740.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 34.330.000,00
 • ARA TOPLAM 21.252.807.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.160.224.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 4.677.981.000,00
 • Banka Kredileri 1.558.308.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3.119.673.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 28.166.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 171.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 453.906.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 453.906.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 26.413.031.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.032.026.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.986.596.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 181.054.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 748.587.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 691.534.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 1.118.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 57.053.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 526.841.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -772.087.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.405.927.000,00
 • Diğer Yedekler -365.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 45.430.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 28.445.057.000,00

Kredi Hesaplama