marshall - mrshl - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 530.471.456,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 182.831.570,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 290.359.661,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 4.497.286,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 285.862.375,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 376.250,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 376.250,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 27.083.612,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.279.708,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 8.112.739,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 18.427.916,00
 • ARA TOPLAM 530.471.456,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 124.670.864,00
 • Finansal Yatırımlar 5.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.913.910,00
 • Maddi Duran Varlıklar 89.140.573,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 109.905,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 26.367.827,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 655.142.320,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 527.654.532,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 196.105.809,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 215.703.072,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 75.151.414,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 140.551.658,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.797.023,00
 • Diğer Borçlar 3.480.436,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.480.436,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 417.732,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 9.311.026,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 100.437.478,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 5.706.510,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 94.730.968,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 401.956,00
 • ARA TOPLAM 527.654.532,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 23.385.404,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.994.613,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 8.861.431,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 10.529.360,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 10.529.360,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 551.039.936,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 104.102.384,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 104.102.384,00
 • Ödenmiş Sermaye 10.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 34.578.158,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 43.129,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.969.479,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.864.929,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 33.894.044,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 20.691.603,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 655.142.320,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.