naturel enerji - naten - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 74.082.520,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 29.744.994,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 24.583.445,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 24.583.445,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 89.306,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 89.306,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 297.407,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.076.872,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.620.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 835,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 2.138.908,00
 • ARA TOPLAM 74.082.520,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 640.646.244,00
 • Finansal Yatırımlar 50.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 20.325,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 20.325,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 29.570.300,00
 • Maddi Duran Varlıklar 610.711.558,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 278.894,00
 • - Şerefiye 79.243,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 199.651,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 15.167,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 15.167,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 714.728.764,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 90.690.818,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 62.643.861,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 5.272.565,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 189.477,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5.083.088,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 545.106,00
 • Diğer Borçlar 7.269.242,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 7.269.242,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 13.847.224,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 122.361,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 122.361,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 940.903,00
 • ARA TOPLAM 90.690.818,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 313.419.146,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 227.989.441,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 466.844,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 466.844,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 84.962.861,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 404.109.964,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 310.618.800,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 310.618.800,00
 • Ödenmiş Sermaye 33.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -7.380.156,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 37.015.413,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 170.296.581,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 170.296.581,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 52.724,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.052.573,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 63.934.157,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 12.700.232,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 714.728.764,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.