FİNANS

naturel enerji - naten - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 166.943.825,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 31.675.068,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 28.483.935,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 39.619,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 28.444.316,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 10.082.156,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 9.564.263,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 517.893,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 16.478.187,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 17.707.981,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 3.360.677,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 59.155.821,00
 • ARA TOPLAM 166.943.825,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.457.709.911,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 17.114,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 17.114,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 37.687.866,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.419.773.780,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 231.151,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 220.614,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.624.653.736,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 358.926.020,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 204.814,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 169.784.283,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 33.753.926,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 33.753.926,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 833.955,00
 • Diğer Borçlar 129.828.257,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 116.896.044,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 12.932.213,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 14.853.166,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 164.323,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 164.323,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 9.503.296,00
 • ARA TOPLAM 358.926.020,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 700.817.086,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 678.402.035,00
 • Banka Kredileri 678.402.035,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 98.354,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 98.354,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 22.316.697,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.059.743.106,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.564.910.630,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.036.960.244,00
 • Ödenmiş Sermaye 33.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 148.055.900,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 525.025.344,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 525.025.344,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 248.687,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -17.772.091,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -17.772.091,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.707.243,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -32.465.774,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 376.409.622,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 527.950.386,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.624.653.736,00

Kredi Hesaplama