nuh cimento - nuhcm - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 957.632.151,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 509.847.329,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 272.465.826,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6.996,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 272.458.830,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 15.000.322,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 15.000.322,00
 • Türev Araçlar 841.917,00
 • Stoklar 118.145.448,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 10.143.923,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 570.235,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 8.199.490,00
 • ARA TOPLAM 935.214.490,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 22.417.661,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.462.214.286,00
 • Finansal Yatırımlar 494.980.262,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.831.173,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.831.173,00
 • Türev Araçlar 429.091,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 203.974.486,00
 • Maddi Duran Varlıklar 669.708.513,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 43.588.315,00
 • - Şerefiye 17.348.274,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 26.240.041,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 5.502.471,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 14.834.241,00
 • Diğer Duran Varlıklar 3.218.485,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.419.846.437,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 515.214.817,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 186.451.035,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 8.951.456,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 4.906.739,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 178.734.420,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 178.734.420,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 11.350.161,00
 • Diğer Borçlar 13.612.350,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 13.612.350,00
 • Türev Araçlar 11.581,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 51.346.198,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 36.708.531,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 20.663.788,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.693.327,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 15.970.461,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 7.385.297,00
 • ARA TOPLAM 515.214.817,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 244.296.019,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 158.924.385,00
 • Banka Kredileri 140.201.250,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 18.723.135,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 56.377.630,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 49.823.022,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 6.554.608,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 28.994.004,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 759.510.836,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.660.335.601,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.660.331.536,00
 • Ödenmiş Sermaye 150.213.600,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 39.338.145,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 91.799.875,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -8.545.522,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -8.545.522,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 528.799.778,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 375.337.569,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 474.842.569,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 4.065,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.419.846.437,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.