olmuksan-ip - olmip - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 627.265.276,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 51.130.758,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 348.829.397,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 655.593,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 348.173.804,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 427.159,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 427.159,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 198.005.479,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 6.470.061,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 22.402.422,00
 • ARA TOPLAM 627.265.276,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 279.073.742,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 22.453.269,00
 • Maddi Duran Varlıklar 210.662.479,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.659.897,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.659.897,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.420.582,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 25.319.179,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 906.339.018,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 510.241.595,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 126.077.719,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 8.050.288,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 8.050.288,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 341.060.693,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 134.800.260,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 206.260.433,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 5.125.819,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.125.819,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 438.576,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 29.365.320,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 7.908.170,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 21.457.150,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 123.180,00
 • ARA TOPLAM 510.241.595,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 34.464.799,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 10.891.599,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 10.891.599,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 5.410.360,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 544.706.394,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 361.632.624,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 361.632.624,00
 • Ödenmiş Sermaye 247.102.500,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 90.762.717,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -5.014.400,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -5.014.400,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -5.014.400,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 14.624.344,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 43.817.917,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -29.660.454,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 906.339.018,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.