ostim endustriyel yat - ostim - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 39.303.984,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 3.411.225,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 14.200.347,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.995.912,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 10.204.435,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 164.793,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3.441,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 161.352,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 4.815.297,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 626.387,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 39.094,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 609.974,00
 • ARA TOPLAM 39.303.984,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 163.796.013,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 16.217,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 4.709.670,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 138.440.240,00
 • Maddi Duran Varlıklar 8.504.724,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 238,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 12.124.924,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 203.099.997,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 27.918.118,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.054.097,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 3.614.770,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 53.714,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.561.056,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 950.562,00
 • Diğer Borçlar 5.822.398,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.607.042,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.215.356,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 4.136.389,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 5.700.995,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 280.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.358.907,00
 • ARA TOPLAM 27.918.118,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 41.780.030,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 23.532.914,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 12.124.445,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.310.856,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.310.856,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 4.811.815,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 69.698.148,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 133.401.849,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 133.699.238,00
 • Ödenmiş Sermaye 76.231.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.869.310,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.258.222,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 3.258.222,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -528.149,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.783.032,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 49.567.693,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 989.981,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -297.389,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 203.099.997,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.