ozderici gmyo - ozgyo - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 83.952.281,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 4.739.630,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 2.759.141,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 14.028,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.745.113,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.606.310,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.606.310,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 35.810.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.895.503,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 8.410,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 13.652.106,00
 • ARA TOPLAM 63.471.100,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 20.481.181,00
 • DURAN VARLIKLAR 389.171.263,00
 • Finansal Yatırımlar 250.000,00
 • Ticari Alacaklar 423.326,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 423.326,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 45.331,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 25.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 20.331,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 383.979.092,00
 • Maddi Duran Varlıklar 4.163.312,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 35.303,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 35.303,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 473.123.544,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 52.048.395,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 273.067,00
 • - Banka Kredileri 273.067,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 34.839.860,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 843.970,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 278.742,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 565.228,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 140.153,00
 • Diğer Borçlar 314.002,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 230.917,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 83.085,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 696.933,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 164.324,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 164.324,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 37.437.547,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 14.610.848,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 21.014.572,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 16.013.355,00
 • Banka Kredileri 16.013.355,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 4.778.325,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 87.599,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 87.599,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 73.062.967,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 400.060.577,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 400.060.577,00
 • Ödenmiş Sermaye 250.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 270.354,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.598.609,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 2.598.609,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -286.134,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.740.568,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 148.360.352,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -3.909.306,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 473.123.544,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.