ozak gmyo - ozkgy - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.390.486.182,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 494.342.950,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 12.240.258,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 409.447,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 11.830.811,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.244.760,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.244.760,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 729.562.707,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 151.120.425,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 970.078,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 5.004,00
 • ARA TOPLAM 1.390.486.182,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.516.377.839,00
 • Finansal Yatırımlar 153.142.049,00
 • Ticari Alacaklar 255.004,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 255.004,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.142.128.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 91.869.505,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 30.793.803,00
 • - Şerefiye 18.433.792,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12.360.011,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 103.329,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 103.329,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 98.086.149,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.906.864.021,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.121.548.018,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 200.512.503,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 344.980.823,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 111.640.741,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 111.640.741,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.463.104,00
 • Diğer Borçlar 302.972.622,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 275.125.331,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 27.847.291,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.604.436,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 385.446,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.218.990,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 24.125,00
 • ARA TOPLAM 1.121.548.018,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 690.760.383,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 217.615.483,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 52.403.118,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 52.403.118,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 275.178,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 432.680,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 432.680,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.812.308.401,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.094.555.620,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.094.555.620,00
 • Ödenmiş Sermaye 364.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -119.842.284,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 146.712.969,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 245.365.479,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 245.365.479,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 144.141.314,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 144.141.314,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 26.468.019,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.246.854.797,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 44.219.598,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.906.864.021,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.