parsan - parsn - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 313.943.478,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 41.000.055,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 89.655.970,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 89.655.970,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 143.147.865,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.823.899,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 37.315.689,00
 • ARA TOPLAM 313.943.478,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.767.507.704,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 62.391.443,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 61.986.770,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 404.673,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 221.180.879,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.392.540.449,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 20.106.123,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.293.398,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 68.995.412,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.081.451.182,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 473.050.247,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 80.913.245,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 270.698.325,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 98.635.561,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 80.415.003,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 18.220.558,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.086.032,00
 • Diğer Borçlar 1.054.651,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.054.651,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 755.912,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.522.185,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 11.880.949,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 8.137.130,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.743.819,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.210.791,00
 • ARA TOPLAM 473.050.247,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 744.366.166,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 709.737.402,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 22.633.595,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 22.633.595,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 11.995.169,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.217.416.413,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 864.034.769,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 771.129.874,00
 • Ödenmiş Sermaye 77.112.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 2.191.164,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -6.787.306,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 444.641.627,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 444.641.627,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.885.457,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 155.125.293,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 155.125.293,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 49.873.458,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 42.649.670,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 6.323.968,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 92.904.895,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.081.451.182,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.