FİNANS

pc iletisim medya - pcilt - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 671.973.542,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 83.109.836,00
 • Finansal Yatırımlar 2.700.000,00
 • Ticari Alacaklar 522.644.125,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 35.666.814,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 486.977.311,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 20.172.197,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 141.097,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 20.031.100,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 40.221.088,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 272.026,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 2.854.270,00
 • ARA TOPLAM 671.973.542,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 204.489.588,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 6.150.080,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6.150.080,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 116.475.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.853.340,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 58.438.842,00
 • - Şerefiye 57.690.377,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 748.465,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.963.173,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 3.963.173,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 876.463.130,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 567.716.123,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 4.266.224,00
 • - Banka Kredileri 1.791.547,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 483.779.192,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 483.779.192,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.518.054,00
 • Diğer Borçlar 37.978.200,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 10.802,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 37.967.398,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 30.523.725,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 5.206.490,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.444.238,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.035.890,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 408.348,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 567.716.123,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 88.360.552,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 17.329.859,00
 • Banka Kredileri 91.150,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 17.238.709,00
 • Ticari Borçlar 53.613.089,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 53.613.089,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 5.114.048,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.021.989,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.091.336,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.091.336,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 9.190.231,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 656.076.675,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 220.386.455,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 216.025.079,00
 • Ödenmiş Sermaye 45.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -32.835.299,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 84.575.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -983.753,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -983.753,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -983.753,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.371.187,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 44.568.475,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 72.329.469,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 4.361.376,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 876.463.130,00

Kredi Hesaplama