FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

pera gmyo - pegyo - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 12.214.669,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 576.116,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 2.320.348,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.320.348,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 51.094,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 51.094,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 9.075.371,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 131.981,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 59.759,00
 • İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 59.759,00
 • ARA TOPLAM 12.214.669,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 133.565.344,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 342.029,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 286.562,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 55.467,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 2.374.458,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 128.481.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 35.734,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 476.756,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 476.756,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 1.855.367,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 145.780.013,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.988.006,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 3.903.476,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.903.476,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 306.212,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 86.069,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 86.069,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 601.289,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 601.289,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 90.960,00
 • ARA TOPLAM 4.988.006,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 535.413,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.523.419,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 140.256.594,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 140.256.594,00
 • Ödenmiş Sermaye 142.560.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 2.481.981,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 517.746,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -443.584,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -443.584,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -443.584,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.187.526,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -32.194.320,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -2.852.755,00
 • Diğer Yedekler 29.000.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 145.780.013,00

Kredi Hesaplama