pinar et ve un - petun - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 336.166.688,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 46.129.333,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 141.653.240,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 125.185.503,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 16.467.737,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 37.440.747,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 37.258.150,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 182.597,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 95.134.052,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.427.224,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 207.167,00
 • ARA TOPLAM 336.166.688,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 736.788.497,00
 • Finansal Yatırımlar 1.875.947,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 70.000.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 70.000.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 284.883.121,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 21.115.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 347.563.626,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.302.087,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.302.087,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.160.220,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 4.160.220,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.072.955.185,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 221.270.380,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 7.480.727,00
 • - Banka Kredileri 7.480.727,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.571.048,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.228.923,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 150.657.676,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 32.782.607,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 117.875.069,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.915.283,00
 • Diğer Borçlar 48.945.473,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 32.336.511,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 16.608.962,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 539.999,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.597.896,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.294.408,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 938.081,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 356.327,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 12.712,00
 • ARA TOPLAM 221.270.380,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 135.520.757,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 72.849.119,00
 • Banka Kredileri 70.000.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.849.119,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 36.580.809,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 36.580.809,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 26.090.829,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 356.791.137,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 716.164.048,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 716.164.048,00
 • Ödenmiş Sermaye 43.335.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 37.059.553,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 298.251.863,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 187.749.008,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -14.129.053,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 15.585.557,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerden kar/zarar sınıflandırılacak paylar 15.585.557,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 49.491.256,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 206.858.551,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 67.960.117,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.072.955.185,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.