FİNANS

pegasus - pgsus - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 38.791.939.181,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 15.917.049.520,00
 • Finansal Yatırımlar 9.639.195.344,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 1.602.936.998,00
 • Ticari Alacaklar 2.117.450.825,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.117.450.825,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 198.271.392,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 443.313,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 197.828.079,00
 • Türev Araçlar 6.995.762,00
 • Stoklar 777.405.337,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 9.934.190.141,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 7.196.838,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 194.184.022,00
 • ARA TOPLAM 38.791.939.181,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 107.535.738.832,00
 • Finansal Yatırımlar 1.371.713.332,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 842.697.223,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 842.697.223,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 501.987.851,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 4.742.517.932,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 428.763.938,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 9.500.377.373,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 146.327.678.013,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 36.562.442.248,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 4.683.001.164,00
 • - Banka Kredileri 4.683.001.164,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 11.495.442.281,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 10.658.525.075,00
 • İhraç Edilen Tahviller 817.347.690,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 6.450.267.301,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 13.788.844,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6.436.478.457,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 354.891.531,00
 • Diğer Borçlar 286.913.529,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 286.913.529,00
 • Türev Araçlar 121.123.604,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.025.101.383,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.983.768.482,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 780.151.253,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.203.617.229,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 36.562.442.248,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 82.941.950.168,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 74.834.040.777,00
 • İhraç Edilen Tahviller 8.933.451.243,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 65.900.589.534,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 98.409.407,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.550.432.402,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 4.518.302.686,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 830.108.809,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 3.688.193.877,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 940.764.896,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 119.504.392.416,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 26.823.285.597,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 26.823.285.597,00
 • Ödenmiş Sermaye 102.299.707,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 455.687.025,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 19.395.796.723,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -101.876.516,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -101.876.516,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 19.497.673.239,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 124.209.434,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 285.507.726,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -175.626.398,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 14.328.106,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 20.459.941,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 5.397.932.457,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.326.900.310,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 146.327.678.013,00

Kredi Hesaplama