FİNANS

pinar su - pinsu - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 97.598.774,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 3.702.665,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 36.538.202,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 5.395.286,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 31.142.916,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.338.546,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 461.241,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.877.305,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 26.162.378,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.223.898,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 9.362,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 20.690.172,00
 • ARA TOPLAM 91.665.223,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 5.933.551,00
 • DURAN VARLIKLAR 333.708.591,00
 • Finansal Yatırımlar 13.602.683,00
 • - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 13.602.683,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.800,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.800,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 287.252.991,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.628.340,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 4.628.340,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 548.623,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 548.623,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 431.307.365,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 263.797.656,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 124.502.608,00
 • - Banka Kredileri 124.502.608,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 48.275.287,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 7.618.442,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 61.215.607,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.116.052,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 58.099.555,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.519.020,00
 • Diğer Borçlar 25.836.688,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 9.988.999,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 15.847.689,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 636.238,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.812.208,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 392.907,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.419.301,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 263.797.656,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 100.584.180,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 71.759.159,00
 • Banka Kredileri 50.475.100,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 21.284.059,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 4.965.177,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.965.177,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 23.859.844,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 364.381.836,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 66.925.529,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 66.925.529,00
 • Ödenmiş Sermaye 44.762.708,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 11.713.515,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 88.239,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 143.489.165,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 133.671.221,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -5.562.076,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.180.008,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -122.362.439,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -14.945.667,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 431.307.365,00