FİNANS

pinar su - pinsu - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 118.395.490,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 12.602.457,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 46.138.800,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6.817.837,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 39.320.963,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.236.483,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.236.483,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 25.519.245,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.920.904,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 19.667,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 21.024.383,00
 • ARA TOPLAM 112.461.939,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 5.933.551,00
 • DURAN VARLIKLAR 330.421.058,00
 • Finansal Yatırımlar 12.038.990,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.800,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.800,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 286.471.789,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.629.285,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 4.629.285,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.841.863,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.841.863,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 448.816.548,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 308.544.398,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 145.391.685,00
 • - Banka Kredileri 145.391.685,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 48.498.333,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 7.022.231,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 78.450.773,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.823.983,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 75.626.790,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.648.900,00
 • Diğer Borçlar 31.332.394,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 14.283.543,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 17.048.851,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 648.362,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.573.951,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 400.423,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.173.528,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 308.544.398,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 90.694.432,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 62.211.905,00
 • Banka Kredileri 42.592.932,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 19.618.973,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 4.914.717,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.914.717,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 23.567.810,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 399.238.830,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 49.577.718,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 49.577.718,00
 • Ödenmiş Sermaye 44.762.708,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 11.713.515,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 88.239,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 139.660.184,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 131.517.524,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -5.744.313,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.180.008,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -120.390.979,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -30.435.957,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 448.816.548,00

Kredi Hesaplama