pinar sut - pnsut - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 684.185.510,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 2.383.563,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 451.038.983,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 437.747.478,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 13.291.505,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 28.306.391,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 26.211.267,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.095.124,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 167.731.764,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.971.151,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 31.753.658,00
 • ARA TOPLAM 684.185.510,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.001.686.814,00
 • Finansal Yatırımlar 95.222.843,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 24.763.359,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 24.750.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 13.359,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 124.085.214,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 746.934.334,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.896.547,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.896.547,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.904.502,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.904.502,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.685.872.324,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 566.555.418,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 68.843.377,00
 • - Banka Kredileri 68.843.377,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 32.923.287,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 985.623,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 428.478.343,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 41.920.589,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 386.557.754,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.934.618,00
 • Diğer Borçlar 29.273.737,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 24.354.676,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.919.061,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 261,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 279.319,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 775.944,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 775.944,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 418,00
 • ARA TOPLAM 566.555.418,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 203.114.238,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 106.968.986,00
 • Banka Kredileri 105.187.689,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.781.297,00
 • Ticari Borçlar 27.456.194,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 27.456.194,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 28.528.740,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 28.528.740,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 40.160.318,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 769.669.656,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 916.202.668,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 916.202.668,00
 • Ödenmiş Sermaye 44.951.051,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 16.513.550,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 444.409.561,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 334.956.330,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -14.027.332,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 10.552.329,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerden kar/zarar sınıflandırılacak paylar 10.552.329,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 64.510.334,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 309.609.508,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 27.424.659,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.685.872.324,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.