FİNANS

politeknik metal - poltk - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 58.751.578,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 5.092.903,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 38.802.276,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.699.237,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 36.103.039,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 219.114,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 219.114,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 11.596.079,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.041.206,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 0,00
 • ARA TOPLAM 58.751.578,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 12.635.263,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 961.437,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 4.871.806,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.102.685,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 938.934,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 71.386.841,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 15.773.445,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 643.673,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 8.861.956,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 100.670,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8.761.286,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.270.437,00
 • Diğer Borçlar 2.002.381,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.305.780,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 696.601,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 64.935,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.664.339,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.083.769,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 829.509,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 254.260,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 181.955,00
 • ARA TOPLAM 15.773.445,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.019.025,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 4.513.468,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.505.557,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.505.557,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 21.792.470,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 49.594.371,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 49.594.371,00
 • Ödenmiş Sermaye 3.750.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 5.111.552,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -218.212,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -218.212,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -218.212,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -746.859,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -746.859,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.329.751,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 21.267.474,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 17.100.665,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 71.386.841,00

Kredi Hesaplama