park elek.madencilik - prkme - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 67.149.013,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 7.014.657,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 8.778.580,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 4.413.285,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.365.295,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 46.152.651,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 45.164.931,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 987.720,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 4.532.306,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 623.209,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 47.610,00
 • ARA TOPLAM 67.149.013,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 514.989.790,00
 • Finansal Yatırımlar 13.842.856,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 209.294.153,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 209.062.638,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 231.515,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 191.995.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 8.473.507,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 83.453.063,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 256.830,00
 • Diğer Duran Varlıklar 7.674.381,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 582.138.803,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 50.898.266,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 646,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 7.720.737,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 585.770,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7.134.967,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 439.370,00
 • Diğer Borçlar 902.371,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 343.050,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 559.321,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 74.606,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 5.175.576,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 35.724.713,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 851.146,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 34.873.567,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 860.247,00
 • ARA TOPLAM 50.898.266,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 23.209.561,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 2.773.808,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 7.180.486,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.827.575,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 3.352.911,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 13.255.267,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 74.107.827,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 508.030.976,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 508.030.976,00
 • Ödenmiş Sermaye 148.867.243,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -486.737.853,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 16.377.423,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 6.307.642,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 100.617.738,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 100.617.738,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 648.183,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 303.430.035,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 402.099.048,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 18.642.961,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 582.138.803,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.