FİNANS

park elek.madencilik - prkme - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 78.739.627,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 3.154.227,00
 • Finansal Yatırımlar 49.997,00
 • Ticari Alacaklar 9.287.755,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.769.186,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5.518.569,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 59.756.074,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 56.453.820,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.302.254,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 5.346.026,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 990.677,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 154.871,00
 • ARA TOPLAM 78.739.627,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 785.358.329,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 439.966.952,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 439.756.942,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 210.010,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 204.779.131,00
 • Maddi Duran Varlıklar 109.722.547,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17.754.727,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 13.134.972,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 864.097.956,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 65.339.966,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 12.713.819,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 653.256,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 12.060.563,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 518.588,00
 • Diğer Borçlar 444.073,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 178.719,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 265.354,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.754.340,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 10.175.166,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 34.680.230,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.232.532,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 33.447.698,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.053.750,00
 • ARA TOPLAM 65.339.966,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 28.838.975,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 3.703.067,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 8.109.781,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.631.172,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 4.478.609,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 14.973.900,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 2.052.227,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 94.178.941,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 769.919.015,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 769.919.015,00
 • Ödenmiş Sermaye 148.867.243,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -322.280.157,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 16.377.423,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 6.307.642,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 90.645.759,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 90.645.759,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 648.183,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 304.820.538,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 460.805.378,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 65.948.450,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 864.097.956,00

Kredi Hesaplama