FİNANS

pergamon dis ticaret - psdtc - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.199.271.869,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 64.210.379,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.030.095.724,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 11.234.463,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.018.861.261,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 99.449.948,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 2.595,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 5.470.182,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 526.829,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 43.041,00
 • ARA TOPLAM 1.199.271.869,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 637.603,00
 • Finansal Yatırımlar 215.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 7.486,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 172.263,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.502,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.948,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 212.661,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.199.909.472,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.160.833.561,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 16.027,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 15.726,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.138.778.132,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 111.494.717,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.027.283.415,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 110.797,00
 • Diğer Borçlar 16.494,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 20.775.881,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 923.202,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 197.302,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 197.302,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 1.160.833.561,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 847.022,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 847.022,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 847.022,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.161.680.583,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 38.228.889,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 38.228.889,00
 • Ödenmiş Sermaye 7.425.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 384.738,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 8.906.644,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 232.929,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 232.929,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 232.929,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 8.362.165,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 8.944.907,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 3.972.506,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.199.909.472,00