qnb finansbank - qnbfb - Kar zarar

 • GELİR VE GİDER KALEMLERİ 0
 • FAİZ GELİRLERİ 18353137000
 • Kredilerden Alınan Faizler 15304037000
 • Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 190664000
 • Bankalardan Alınan Faizler 235137000
 • Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 182410000
 • Menkul Değerlerden Alınan Faizler 2418202000
 • Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0
 • Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0
 • Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0
 • Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0
 • Finansal Kiralama Gelirleri 0
 • Diğer Faiz Gelirleri 22687000
 • FAİZ GİDERLERİ -10770916000
 • Mevduata Verilen Faizler -7838246000
 • Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -1212384000
 • Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler -377039000
 • İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler -1268228000
 • Diğer Faiz Giderleri -7154000
 • NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ 7582221000
 • NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 2691464000
 • Alınan Ücret ve Komisyonlar 3387228000
 • Gayri Nakdi Kredilerden 159282000
 • Diğer 3227946000
 • Verilen Ücret ve Komisyonlar -695764000
 • Gayri Nakdi Kredilere -1690000
 • Diğer -694074000
 • TEMETTÜ GELİRLERİ 51187000
 • TİCARİ KAR / ZARAR (Net) -1516452000
 • Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı 50399000
 • Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar -1417439000
 • Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı -149412000
 • DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 137288000
 • FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI 0
 • KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) 0
 • DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -2155795000
 • NET FAALİYET KARI/ZARARI 3179760000
 • BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0
 • ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 0
 • NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 3179760000
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) -557603000
 • Cari Vergi Karşılığı -163465000
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 2622157000
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0
 • Cari Vergi Karşılığı 0
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 2622157000
 • Grubun Karı/Zararı (-) 2622157000
 • Azınlık Payları Karı/Zararı (-) 0
 • Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0.0783

QNB FINANSBANK

Tümü
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.