FİNANS

royal hali - royal - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 596.327.445,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 21.915.643,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 363.095.447,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 58.651.318,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 304.444.129,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 33.234.839,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 13.949.504,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 19.285.335,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 103.649.934,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 60.846.546,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 13.585.036,00
 • ARA TOPLAM 596.327.445,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 137.021.426,00
 • Finansal Yatırımlar 320.012,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 237.865,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 237.865,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 97.856.282,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10.859.105,00
 • - Şerefiye 9.072.707,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.786.398,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 27.748.162,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 733.348.871,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 376.082.444,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 123.321.249,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 131.182.248,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 131.182.248,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.641.153,00
 • Diğer Borçlar 46.405,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 46.405,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 56.494.397,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.107.515,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 368.557,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.738.958,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 56.289.477,00
 • ARA TOPLAM 376.082.444,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 335.766.423,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 312.160.861,00
 • Banka Kredileri 298.827.684,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 13.333.177,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 8.639.249,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 8.639.249,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 14.966.313,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 711.848.867,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 21.500.004,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 21.500.004,00
 • Ödenmiş Sermaye 60.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 746.913,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 30.229.933,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 42.327.858,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 42.327.858,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 7.516.361,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 29.877.336,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -151.814.245,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 10.132.209,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 733.348.871,00

ROYAL HALI Haberleri

Tümü