FİNANS

sanifoam endustri - sanfm - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 142.859.570,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 34.946.395,00
 • Finansal Yatırımlar 1.312.684,00
 • Ticari Alacaklar 67.185.997,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.270.703,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 63.915.294,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.756.028,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 31.483,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.724.545,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 26.135.981,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 11.062.031,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 460.454,00
 • ARA TOPLAM 142.859.570,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 90.544.316,00
 • Finansal Yatırımlar 218.440,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 56.400.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 17.933.570,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 224.746,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 224.746,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.400.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 6.701.772,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 233.403.886,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 130.733.978,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 52.372.512,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 8.260.089,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 60.025.542,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 60.025.542,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 705.175,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 151.531,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 553.644,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 3.033.332,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.783.709,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 4.086.550,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.736.050,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 350.500,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 467.069,00
 • ARA TOPLAM 130.733.978,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 37.123.928,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 26.818.826,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 4.857.901,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.857.901,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 5.447.201,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 167.857.906,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 65.545.980,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 64.458.863,00
 • Ödenmiş Sermaye 13.202.124,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 11.570.142,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 11.570.142,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.868.171,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 271.082,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 271.082,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 564.625,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 33.936.120,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 4.914.770,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.087.117,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 233.403.886,00

Kredi Hesaplama