sarkuysan - sarky - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.294.428.687,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 216.775.102,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.196.821.694,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.263.166,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.193.558.528,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 108.999.734,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 108.999.734,00
 • Türev Araçlar 6.852.592,00
 • Stoklar 737.363.364,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 17.700.613,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 462.235,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 9.453.353,00
 • ARA TOPLAM 2.294.428.687,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 526.672.880,00
 • Finansal Yatırımlar 693.576,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 97.319,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 97.319,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 50.363.746,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 97.865.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 361.783.883,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.557.119,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 400.197,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 7.392.446,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.821.101.567,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.436.121.188,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 708.346.400,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 156.362.067,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 451.761.105,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 451.761.105,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 17.730.983,00
 • Diğer Borçlar 12.151.156,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 12.151.156,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 43.909.409,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 23.942.616,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 21.755.672,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 12.073.132,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 9.682.540,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 161.780,00
 • ARA TOPLAM 1.436.121.188,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 645.928.031,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 588.375.630,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 56.193.705,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 56.193.705,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.358.696,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.082.049.219,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 739.052.348,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 738.426.442,00
 • Ödenmiş Sermaye 300.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.020.551,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 9.430.371,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 92.398.062,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 94.309.591,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 97.228.863,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 144.039.004,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 625.906,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.821.101.567,00

SARKUYSAN Haberleri

Tümü
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.