FİNANS

sarkuysan - sarky - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 6.256.217.154,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 432.359.207,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 3.476.351.736,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 10.112.560,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.466.239.176,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 188.705.531,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 188.705.531,00
 • Türev Araçlar 34.568.028,00
 • Stoklar 1.904.346.561,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 195.703.054,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 607.849,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 23.575.188,00
 • ARA TOPLAM 6.256.217.154,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 808.086.137,00
 • Finansal Yatırımlar 1.280.218,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.214.448,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.214.448,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 74.130.485,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 154.085.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 561.806.099,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.326.685,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.624.658,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 6.833.624,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 7.064.303.291,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.118.139.361,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.588.703.946,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 394.030.293,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.749.745.728,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.749.745.728,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 39.276.911,00
 • Diğer Borçlar 32.638.392,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 32.638.392,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 189.979.658,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 85.049.972,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 38.714.461,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 26.825.722,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 11.888.739,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 4.118.139.361,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.100.533.429,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.003.003.193,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 83.802.685,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 83.802.685,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 13.727.551,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.218.672.790,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.845.630.501,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.844.309.447,00
 • Ödenmiş Sermaye 300.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.020.551,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -100.040,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 262.399.189,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 112.525.168,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 798.369.355,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 370.095.224,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.321.054,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 7.064.303.291,00

Kredi Hesaplama