say reklamcilik - sayas - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 39.816.959,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.542.929,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 11.509.178,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 9.370.282,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.138.896,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 699.532,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 352.538,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 346.994,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 13.885.739,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 11.093.499,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 10.041.616,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.086.082,00
 • ARA TOPLAM 39.816.959,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 11.248.854,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 8.363.971,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 8.363.971,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.001.092,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 137.997,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 496.321,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 95,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 95,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.831.745,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 51.065.813,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 25.142.879,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 229.062,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.917.499,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 20.111.115,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 35.908,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 20.075.207,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 778.718,00
 • Diğer Borçlar 192.715,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 192.715,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 458.703,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 455.067,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 441.067,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 14.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 25.142.879,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 9.364.375,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 7.830.679,00
 • Banka Kredileri 7.830.679,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.533.696,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.533.696,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 34.507.254,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 16.558.559,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 16.637.919,00
 • Ödenmiş Sermaye 25.750.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 7.120.331,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -129.967,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -129.967,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -129.967,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.117.222,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -16.794.034,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -65.073,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -79.360,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 51.065.813,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.