say yenilenebilir enerji - sayas - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 48.544.717,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 6.882.572,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 14.155.226,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 11.318.591,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.836.635,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 583.810,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 385.822,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 197.988,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 19.098.511,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 7.193.853,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 3.311.989,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 630.745,00
 • ARA TOPLAM 48.544.717,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 8.910.206,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 5.913.977,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 5.913.977,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 791.174,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 119.550,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 364.058,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 165,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 165,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.191.902,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 57.454.923,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 29.152.853,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 59.882,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 14.580.618,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 12.173.537,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 62.785,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 12.110.752,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 822.029,00
 • Diğer Borçlar 263.085,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.915,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 260.170,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 552.596,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 20.910,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 541.100,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 471.274,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 69.826,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 139.096,00
 • ARA TOPLAM 29.152.853,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 11.007.764,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 9.006.390,00
 • Banka Kredileri 9.006.390,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.001.374,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.001.374,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 40.160.617,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 17.294.306,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 17.380.669,00
 • Ödenmiş Sermaye 25.750.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 7.120.331,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -558.280,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -558.280,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -558.280,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.117.222,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -16.794.034,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 745.430,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -86.363,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 57.454.923,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.