selcuk ecza deposu - selec - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 9.778.886.943,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.820.696.159,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 5.338.276.932,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.117.819,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5.337.159.113,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 134.285.173,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 134.285.173,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 2.377.233.703,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 29.147.848,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 79.247.128,00
 • ARA TOPLAM 9.778.886.943,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 839.400.215,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.072.196,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 49.447.051,00
 • Maddi Duran Varlıklar 654.693.758,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 32.339.116,00
 • - Şerefiye 31.194.401,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.144.715,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 66.335.038,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 10.618.287.158,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.155.064.487,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.068.702.384,00
 • - Banka Kredileri 1.059.382.828,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 5.858.816.243,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 141.455.302,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5.717.360.941,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 37.252.768,00
 • Diğer Borçlar 31.504.577,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 382.037,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 31.122.540,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 20.221.265,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 71.158.638,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.279.181,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.279.181,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 65.129.431,00
 • ARA TOPLAM 7.155.064.487,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 129.030.721,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 29.357.913,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 15.779.414,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 50.767.485,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 50.767.485,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 48.905.323,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 7.284.095.208,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 3.334.191.950,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.334.180.074,00
 • Ödenmiş Sermaye 621.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -63.162.318,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -63.162.318,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -63.162.318,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 172.836.376,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.356.660.907,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 246.845.109,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 11.876,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 10.618.287.158,00

SELCUK ECZA DEPOSU Haberleri

Tümü
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.