selcuk ecza deposu - selec - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 8.051.303.295,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.003.961.370,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 5.066.469.286,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.060.105,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5.065.409.181,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 163.555.288,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 163.555.288,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.755.417.859,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 14.010.622,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 47.888.870,00
 • ARA TOPLAM 8.051.303.295,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 928.189.921,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.060.738,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 39.518.468,00
 • Maddi Duran Varlıklar 747.219.203,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 32.449.913,00
 • - Şerefiye 31.194.401,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.255.512,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 77.803.199,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 8.979.493.216,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.371.256.196,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 66.929.123,00
 • - Banka Kredileri 57.609.566,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 5.119.375.858,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 102.872.277,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5.016.503.581,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 34.551.605,00
 • Diğer Borçlar 19.922.963,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 205.474,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 19.717.489,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 9.327.654,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 28.254.469,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.279.181,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.279.181,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 90.615.343,00
 • ARA TOPLAM 5.371.256.196,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 143.606.012,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 24.698.133,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 14.488.452,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 54.437.669,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 54.437.669,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 64.470.210,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.514.862.208,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 3.464.631.008,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.464.618.086,00
 • Ödenmiş Sermaye 621.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -63.922.739,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -63.922.739,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -63.922.739,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 185.255.288,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.238.671.995,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 483.613.542,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 12.922,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 8.979.493.216,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.