silverline endustri - silvr - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 138.695.745,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 954.912,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 83.036.068,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 82.181.989,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 854.079,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 177.221,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 177.221,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 46.139.112,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 7.721.786,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.037,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 665.609,00
 • ARA TOPLAM 138.695.745,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 81.484.457,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.964,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.964,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 74.548.128,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.248.383,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.248.383,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.682.982,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 220.180.202,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 145.452.206,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 11.203.827,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 12.147.459,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 110.847.106,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.451.617,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 108.395.489,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.438.084,00
 • Diğer Borçlar 129.353,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 129.353,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.805.115,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.273.115,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 532.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.881.262,00
 • ARA TOPLAM 145.452.206,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 33.115.408,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 29.149.376,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 3.966.032,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.966.032,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 178.567.614,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 41.612.588,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 41.612.588,00
 • Ödenmiş Sermaye 45.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 52.503,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.011.735,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -2.011.735,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.011.735,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -224.284,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -1.203.896,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 220.180.202,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.