FİNANS

sise cam - sise - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 21.216.994.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 9.354.964.000,00
 • Finansal Yatırımlar 2.159.846.000,00
 • Ticari Alacaklar 4.352.606.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 7.508.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.345.098.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 365.758.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 4.941.000,00
 • Stoklar 4.180.755.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 335.654.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 25.111.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 386.189.000,00
 • ARA TOPLAM 21.216.994.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 23.011.042.000,00
 • Finansal Yatırımlar 1.716.184.000,00
 • Ticari Alacaklar 481.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 94.003.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 90.337.000,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1.001.163.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 891.141.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 16.240.518.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 908.154.000,00
 • - Şerefiye 368.483.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 539.671.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 349.106.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.104.347.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 444.690.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 44.228.036.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 8.238.478.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.251.342.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.399.320.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.444.872.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 120.307.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.324.565.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 98.610.000,00
 • Diğer Borçlar 220.286.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 59.845.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 160.441.000,00
 • Türev Araçlar 53.762.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 113.763.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 38.510.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 248.634.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 331.146.000,00
 • ARA TOPLAM 8.238.478.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 13.498.325.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 12.491.577.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 3.371.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 98.545.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 81.212.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 614.167.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 209.453.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 21.736.803.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 22.491.233.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 22.194.395.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 3.063.214.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 320.075.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 167.048.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.564.583.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 2.564.583.000,00
 • Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları -58.970.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.525.321.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 3.491.750.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 33.571.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.517.852.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 8.898.265.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 2.138.037.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 296.838.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 44.228.036.000,00
 • Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 51.170.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları Azalışları 2.623.553.000,00