FİNANS

sise cam - sise - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 24.113.481.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 10.498.410.000,00
 • Finansal Yatırımlar 2.626.820.000,00
 • Ticari Alacaklar 4.816.114.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 12.017.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.804.097.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 381.721.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 121.543.000,00
 • Stoklar 4.727.334.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 384.356.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 32.013.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 447.953.000,00
 • ARA TOPLAM 24.113.481.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 24.043.603.000,00
 • Finansal Yatırımlar 1.737.484.000,00
 • Ticari Alacaklar 432.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 110.773.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 132.672.000,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1.259.027.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 891.141.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 16.984.150.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 957.584.000,00
 • - Şerefiye 413.817.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 543.767.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 282.244.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.076.686.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 443.227.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 48.157.084.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 9.837.007.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.635.948.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.473.439.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.382.484.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 97.447.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.285.037.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 121.785.000,00
 • Diğer Borçlar 674.614.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 548.970.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 125.644.000,00
 • Türev Araçlar 8.131.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 227.572.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 185.254.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 419.531.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 674.900.000,00
 • ARA TOPLAM 9.837.007.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 14.156.059.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 13.179.380.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 3.788.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 26.611.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 105.398.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 619.341.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 221.541.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 23.993.066.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 24.164.018.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 23.829.074.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 3.063.214.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 320.075.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 167.048.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.610.271.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 2.610.271.000,00
 • Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları -56.725.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 4.301.279.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 4.198.509.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 102.770.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.517.852.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 10.506.082.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.348.222.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 334.944.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 48.157.084.000,00
 • Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 77.217.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları Azalışları 2.666.996.000,00