soktas - sktas - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 168.233.146,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 29.021.230,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 36.558.507,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 884,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 36.557.623,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 6.575.804,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.575.804,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 78.004.098,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.922.368,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 12.422.639,00
 • ARA TOPLAM 168.233.146,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 605.664.611,00
 • Finansal Yatırımlar 8.299,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 38.680,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 38.680,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1.196.576,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 436.828.747,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.859.245,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.859.245,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 689.453,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 773.897.757,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 346.949.679,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 91.780.148,00
 • - Banka Kredileri 91.780.148,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 94.943.752,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 10.294.388,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 91.487.644,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 15.237.874,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 76.249.770,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 11.796.112,00
 • Diğer Borçlar 8.446.896,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8.446.896,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 3.901.415,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.155.823,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 717.036,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 438.787,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 346.949.679,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 288.246.922,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 205.269.890,00
 • Banka Kredileri 193.194.215,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 12.075.675,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 4.856.100,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 388.171,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 26.258.880,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 26.258.880,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 51.473.881,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 635.196.601,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 138.701.156,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 138.694.204,00
 • Ödenmiş Sermaye 78.234.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 18.395.552,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 434.296,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 315.838.788,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 315.838.788,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.544.908,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -24.794.893,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 1.914.893,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -26.709.786,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 9.682.532,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -196.587.816,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -62.508.255,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 6.952,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 773.897.757,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.