FİNANS

soktas - sktas - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 357.564.722,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 36.553.606,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 83.759.931,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.347.618,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 81.412.313,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 11.733.141,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11.733.141,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 180.757.333,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 6.958.033,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 12.208.428,00
 • ARA TOPLAM 357.564.722,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.077.050.274,00
 • Finansal Yatırımlar 8.299,00
 • - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 8.299,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 136.226,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 136.226,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 3.118.908,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 781.272.802,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.330.120,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.330.120,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 2.573.853,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.434.614.996,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 656.922.238,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 153.990.105,00
 • - Banka Kredileri 153.990.105,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 176.967.364,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 229.218.197,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 62.419.941,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 166.798.256,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 10.824.612,00
 • Diğer Borçlar 3.326.220,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.326.220,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 15.603.619,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 4.084.498,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.811.064,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 273.434,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 656.922.238,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 274.644.832,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 144.981.090,00
 • Banka Kredileri 134.925.339,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 10.055.751,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 5.221.651,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 80.785.627,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 931.567.070,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 503.047.926,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 442.013.328,00
 • Ödenmiş Sermaye 153.800.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 18.395.552,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 15.019.606,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 589.241.984,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 589.241.984,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -13.247.967,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -120.149.791,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 5.379.111,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -125.528.902,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 9.682.532,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -234.730.391,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 10.753.836,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 61.034.598,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.434.614.996,00

Kredi Hesaplama