sinpas gmyo - sngyo - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 3.060.321.874,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 235.212.563,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 537.666.083,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 465.587.424,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 72.078.659,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 12.086.229,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 87.318,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11.998.911,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.944.412.873,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 240.027.155,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 201.929.710,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 6.969,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 90.910.002,00
 • ARA TOPLAM 3.060.321.874,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.523.798.680,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 102.755.123,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 95.273.997,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7.481.126,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 980.411,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 980.411,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 645.806.223,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 13.811.571,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.651.951.885,00
 • Maddi Duran Varlıklar 16.512.760,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 760.411,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 312.625,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 5.584.120.554,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.189.613.711,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.794.202.652,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 244.041.920,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 19.798.999,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 224.242.921,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.413.550,00
 • Diğer Borçlar 12.367.236,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 10.476.386,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.890.850,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 130.291.711,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.015.666,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.015.666,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.280.976,00
 • ARA TOPLAM 2.189.613.711,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.311.356.595,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.711.348.464,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 28.276.283,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 566.928.326,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 4.803.522,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.803.522,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.500.970.306,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 83.150.248,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 83.150.248,00
 • Ödenmiş Sermaye 873.193.432,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 71.608.628,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 212.888.864,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 62.419.923,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -4.609.808,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -4.609.808,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.609.808,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 108.855.373,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -262.837.468,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -479.466.885,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 5.584.120.554,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.