senkron guvenlik - snkrn - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 17.774.526,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.089.890,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 6.858.275,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6.858.275,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 79.498,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 79.498,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.676.179,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 6.367.031,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 55.933,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.647.720,00
 • ARA TOPLAM 17.774.526,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 4.742.012,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.814,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.814,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 859.495,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.793.257,00
 • - Şerefiye 1.546.338,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 238.525,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.394,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.085.446,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 22.516.538,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 19.958.167,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.975.133,00
 • - Banka Kredileri 2.975.133,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 3.923.698,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 5.438.117,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 36.723,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5.401.394,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.785.312,00
 • Diğer Borçlar 1.020.950,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.020.950,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 662.440,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 134.333,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 43.533,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 90.800,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.018.184,00
 • ARA TOPLAM 19.958.167,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 20.549,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 20.549,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 20.549,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 19.978.716,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.537.822,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.537.822,00
 • Ödenmiş Sermaye 7.750.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.198.232,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 5.177.954,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -835.147,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -835.147,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -835.147,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 264.763,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -13.315.935,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.034.813,00
 • Diğer Yedekler 1.263.142,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 22.516.538,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.