sonmez pamuklu - snpam - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 41.465.435,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 19.737.162,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 4.441.118,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 387.640,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.053.478,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 259.889,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 259.889,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 15.380.030,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.552.508,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 94.728,00
 • ARA TOPLAM 41.465.435,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 162.435.323,00
 • Finansal Yatırımlar 23.330.733,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 54.982.473,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 3.520.658,00
 • Maddi Duran Varlıklar 57.810.244,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 85.570,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 88.524,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 88.524,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 22.617.121,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 203.900.758,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 26.458.311,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 13.258.561,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.931.346,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 347.973,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.583.373,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.103.306,00
 • Diğer Borçlar 684.089,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 684.089,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 7.339.453,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.141.556,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 314.636,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.826.920,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 26.458.311,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 40.199.615,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 37.622.023,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 11.969,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.565.623,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.565.623,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 66.657.926,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 137.242.832,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 137.242.832,00
 • Ödenmiş Sermaye 79.931.250,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 21.966.586,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 10.425.901,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.205.774,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 22.997.573,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -1.284.252,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 203.900.758,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.