sok marketler ticaret - sokm - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.216.574.228,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 550.425.086,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 120.816.995,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 39.719.635,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 81.097.360,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 7.513.011,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.513.011,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.516.219.441,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 15.590.841,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 6.008.854,00
 • ARA TOPLAM 2.216.574.228,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 3.887.780.534,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 21.372.563,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 21.372.563,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.130.209.336,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 686.597.622,00
 • - Şerefiye 579.092.596,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 219.137.159,00
 • Diğer Duran Varlıklar 274,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 6.104.354.762,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.673.826.421,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 694.125.684,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 694.125.684,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 3.668.067.924,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 414.493.540,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.253.574.384,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 154.516.479,00
 • Diğer Borçlar 1.918.516,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.918.516,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 9.474.461,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 67.332.044,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 24.079.894,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 43.252.150,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 78.391.313,00
 • ARA TOPLAM 4.673.826.421,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.453.335.956,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.399.463.922,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.399.463.922,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 978.602,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 6.127.162.377,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R -22.807.615,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -24.222.916,00
 • Ödenmiş Sermaye 611.928.571,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -567.113.629,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -13.875.863,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -13.875.863,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -13.875.863,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 260.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 129.419.773,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 5.389.559,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.415.301,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 6.104.354.762,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.